احداث 43 واحد نیروگاه خورشیدی 3 کیلووات در مدارس استان خراسان رضوی

طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی 43 واحـد نیروگاه خورشیدی 3 کیلوواتی در مدارس شهرستان‌های استان خراسان رضوی جمعاً به ظرفیت 129 کیلووات.

سبزوار (9 واحد)

خواف (8 واحد)

تربت‌جام (7 واحد)

رشتخوار (6 واحد)

سرخس (5 واحد)

قوچان (5 واحد)

چناران (3 واحد)

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

تاریخ بهره‌‏برداری: تابستان 1393

 

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
محل اجرا : سراسر استان خراسان رضوی