احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 200 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 200 کیلووات

 

محل اجرا : جاده شهرک صنعتی توس