احداث دیوار خورشیدی به ظرفیت 25 کیلووات

طراحی، ساخت و راه اندازی دیوار خورشیدی به ظرفیت 25 کیلووات در استان خراسان شمالی

 

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
محل اجرا : استان خراسان شمالی