احداث نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 8 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 8 کیلووات در شهر مشهد

 

کارفرما: مشترکین خانگی