تماس با ما

تلفن:

دفتر:                  38804406-051

واحد بازرگانی:      38804436-051

واحد فنی:           38804439-051

واحد مالی:          38804407-051

پیام رسان:

تلگرام:                 09152154895

واتساپ:              09152154895

ایتا:                     09152154895

بله:                     09152154895

روبیکا:                 09152154895

سروش:               09152154895

فکس:

051-38804438

ایمیل:

Saaico.info2@gmail.com

آدرس:

خراسان رضوی،مشهد،میدان آزادی،پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشـكده هواخورشيد

کد پستی:

9177948974

ما را پیدا کنید

https://goo.gl/maps/zEntRJR3oQNvJqDQ7