احداث سیستم ردیاب خورشیدی تک محوره با ظرفیت 4/2 کیلووات

طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم خورشیدیاب تک محوره با توان 4/2 کیلووات

 

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی