احداث چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 100 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 100 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

 

کارفرما: بخش خصوصی