احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات در دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان