پارکینگ خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات

 

ظرفیت نامی: 100 کیلووات

جایگاه پارک 34 دستگاه وسیله نقلیه

محل احداث: دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ احداث: سال 1398 

پنل خورشیدی: 325 وات تابان

اینورتر: 50 کیلووات KACO