نیروگاه 100کیلووات جاده کلات

ظرفیت نامی: 100 کیلووات

محل احداث: شهرستان مشهد , جاده کلات, شهرک صنعتی

تاریخ احداث: سال 1397 

پنل خورشیدی: 320 کیلووات JA Solar

اینورتر: 25 کیلووات FRONIUS