نیروگاه 200کیلووات شهرک صنعتی توس

ظرفیت نامی: 200  کیلووات

محل احداث: مشهد شهرک صنعتی توس

تاریخ احداث: 1396 سال  

پنل خورشیدی: 250کیلووات PAKATIEH, JINKO

اینورتر: 20 , 60 کیلووات SMA