نیروگاه 3مگاواتی جاده سرخس

ظرفیت نامی: 3 مگاوات

محل احداث: شهرستان مشهد , جاده سرخس

تاریخ احداث: سال 1399 

پنل خورشیدی: 320 وات تابان

اینورتر: 60 کیلووات SMA