نیروگاه 5کیلووات اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

ظرفیت نامی: 5 کیلووات

محل احداث: بلوار خیام مشهد, اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

تاریخ احداث: سال 1399 

پنل خورشیدی: 200 کیلووات آریا سولار

اینورتر: 5 کیلووات GROWATT