نیروگاه 30 کیلووات شهرداری منطقه 20 تهران

ظرفیت نامی: 30 کیلووات

محل احداث: شهرداری منطقه 20 تهران

تاریخ احداث: سال  1400

پنل خورشیدی: 455 LONGI

اینورتر: 15وات FRONIUS SYMO