پروژه های انجام شده شرکت

احداث دیوار خورشیدی به ظرفیت 25 کیلووات

احداث دیوار خورشیدی به ظرفیت 25 کیلووات در استان خراسان شمالی

ادامه مطلب

احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 200 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 200 کیلووات در شهر مشهد

ادامه مطلب

احداث 43 واحد نیروگاه خورشیدی 3 کیلووات در مدارس استان خراسان رضوی

طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی 43 واحـد نیروگاه خورشیدی 3 کیلوواتی در مدارس شهرستان‌های استان خراسان رضوی جمعاً به ظرفیت 129 کیلووات

ادامه مطلب

احداث 100 واحد نیروگاه فتوولتائیک 5 کیلووات خانگی متصل به شبکه در سطح استان خراسان رضوی

احداث 100واحد نیروگاه فتوولتائیک 5 کیلووات خانگی متصل به شبکه در سطح استان خراسان رضوی و شهر مشهد

ادامه مطلب

طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم ردیاب خورشیدی با ظرفیت 2 کیلووات

طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم ردیاب خورشیدی با ظرفیت 2 کیلووات در شهر مشهد

ادامه مطلب

احداث چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 100 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 100 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

ادامه مطلب

احداث نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 8 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 8 کیلووات در شهر مشهد

ادامه مطلب

احداث سیستم ردیاب خورشیدی تک محوره با ظرفیت 4/2 کیلووات

طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم خورشیدیاب تک محوره با توان 4/2 کیلووات

ادامه مطلب

احداث چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 20 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی چندین نمونه نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت 20 کیلووات در سطح استان خراسان رضوی

ادامه مطلب

احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات

طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات در دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه مطلب
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ