ظرفیت نیروگاه: 2 واحد نیروگاه 100 کیلووات
پنل مورد استفاده: 180 عدد پنل 550 وات برند Canadian Solar
اینورتر: 1 دستگاه اینورتر KACO آلمان
سازه: گالوانیزه گرم ثابت
تاریخ اجرا: بهار 1402