ظرفیت نیروگاه: 20 کیلووات
پنل مورد استفاده: 80 عدد پنل 250 وات برند پاک آتیه
اینورتر: 1 دستگاه اینورتر SMA آلمان
سازه: سازه گالوانیزه گرم
تاریخ اجرا: پائیز 1395