ظرفیت نیروگاه: 20 کیلووات
پنل مورد استفاده: 80 عدد پنل 20 وات برند پاک آتیه
اینورتر: 1 دستگاه اینورتر SMA آلمان
سازه: سازه گالوانیزه گرم بر روی سقف سوله
تاریخ اجرا: پائیز 1395