ظرفیت نیروگاه: 10 کیلووات
اینورتر: 2 دستگاه اینورتر 5 کیلووات
سازه: سازه گالوانیزه گرم
تاریخ اجرا: زمستان 1399