ظرفیت نیروگاه: 200 کیلووات
پنل مورد استفاده: 720 عدد پنل 250 وات برند پاک آتیه
اینورتر: 3 دستگاه اینورتر SMA آلمان
سازه: سازه گالوانیزه گرم
تاریخ اجرا: پائیز 1395