طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 85 کیلووات متصل به شبکه،شرکت آذرخش انرژی(مهام شرق) واقع در شهرک صنعتی توس مشهد در پائیز سال 1401 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.