ظرفیت نیروگاه: 166 کیلووات
پنل مورد استفاده: 504 عدد پنل 330 وات برند تابان
اینورتر: 3 دستگاه اینورتر KACO آلمان
سازه: گالوانیزه گرم بر روی سقف ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ اجرا: بهار 1402