طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی 39 واحد نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات متصل به شبکه،تحت نظر سازمان بسیج سازندگی امام رضا(ع) مشهد، درسال 1401 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.