طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی بیش از 100 واحد نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات متصل به شبکه در سطح استان خراسان رضوی توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.