ظرفیت نیروگاه: 100 کیلووات
پنل مورد استفاده: 304 عدد پنل 330 وات برند تابان
اینورتر: 2 دستگاه اینورتر KACO آلمان
سازه: سازه متغیر فصلی
تاریخ اجرا: تابستان 1398