طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی بیش از 30 نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات متصل به شبکه تحت نظر کانون بازنشستگان سپاه مشهد طی سال های 1400-1399 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.