طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی 66 واحد نیروگاه خورشیدی نصب شده در شهر های تربت حیدریه و رشتخوار که دارای ظرفیت 5 کیلووات می باشند که درتابستان سال 1396 تحت نظر کمیته امداد امام خمینی و شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید بهره برداری شده است.