طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی انواع سامانه های هیبریدی(خورشیدی-بادی)در شهر جدید بینالود در سال 1394