طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نخستین نمونه بومی توربین بادی 100 کیلووات در نیروگاه بادی بینالود توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید مشهد.