پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نخستین نمونه بومی توربین بادی 250 کیلووات در نیروگاه بینالود مشهد توسط شرکت صنایع هوا خورشید مشهد اجرا گردید.