شرکت دانشگاهی و دانش بنیان صنایع پیشرفته هواخورشید طی سنوات گذشته در راستای رسالت و اهداف خود و با بهره‌مندی از تجارب، دانش فنی و تخصص پرسنل و نیز امکانات موجود در حوزه‌‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی متعدد برای فعالین بخش دولتی و خصوصی اقدام نموده است. دوره های برگزار شده در این شرکت علاوه بر انتقال مفاهیم فنی به صورت تئوری با مشاهدات و تجربیات میدانی همراه می‌باشد.