طراحی، ساخت، نصب نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات متصل به شبکه کارخانه نیان باتری واقع در شهرک صنعتی کاویان واقع در فریمان در تابستان سال 1402 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.